Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

dontexpecttofeel
19:10
1616 54e0 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaensomme ensomme
dontexpecttofeel
19:08
4487 0191 350
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaSylvka Sylvka
dontexpecttofeel
19:06
dontexpecttofeel
19:05
1326 d1ef 350
Reposted frommakle makle viairmelin irmelin
dontexpecttofeel
19:03
9498 8ac2 350
Reposted fromJustVicky JustVicky viarenegade4ever renegade4ever

July 16 2019

dontexpecttofeel
18:41
9472 8540 350
Reposted fromoll oll viacrazydunky crazydunky

July 12 2019

dontexpecttofeel
22:47
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaOnly2you Only2you
dontexpecttofeel
22:46
8101 3484 350
Reposted fromloveproof loveproof viaOnly2you Only2you

July 10 2019

dontexpecttofeel
16:28
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę.

July 09 2019

dontexpecttofeel
20:11
3001 3afd 350
Reposted fromSkydelan Skydelan viaviajero viajero
dontexpecttofeel
20:11
3953 685d 350
Reposted fromkarsina karsina viaikari ikari
dontexpecttofeel
19:49
4115 3ffd 350
Reposted fromkarsina karsina viaszydera szydera
dontexpecttofeel
19:48
19:47
1506 5314 350
Reposted fromheartsperm heartsperm viaikari ikari
dontexpecttofeel
19:45
4241 d4ea 350
Reposted fromniente niente viacrazydunky crazydunky
dontexpecttofeel
19:45
6247 8069 350
Reposted fromslodziak slodziak viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 27 2019

dontexpecttofeel
06:11
2312 423f 350
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaikari ikari
dontexpecttofeel
06:11
7382 a80c 350
let's make love like in Love movie.
Reposted fromconsequencess consequencess viacrazydunky crazydunky
dontexpecttofeel
06:10
4304 a04a 350

Reposted from4777727772 4777727772 viacrazydunky crazydunky
dontexpecttofeel
06:10
2710 9535 350
Reposted fromsoftboi softboi viacrazydunky crazydunky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl