Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

dontexpecttofeel
12:26
7060 3dd5 350
Reposted frommaaraw maaraw viaszydera szydera
dontexpecttofeel
12:25
9233 22b3 350
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
12:24
0457 1db4 350
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
12:20
3158 561d 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaikari ikari
12:19
5880 1e2c 350
Reposted fromSkydelan Skydelan viaikari ikari
12:18
2972 7495 350
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
dontexpecttofeel
12:17
7635 d762 350
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
dontexpecttofeel
12:15
7645 20ae 350
Reposted fromnyaako nyaako viaikari ikari

September 22 2017

dontexpecttofeel
11:37
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viadontaskmewhy dontaskmewhy
11:31
5627 18a3 350
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
11:25
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
dontexpecttofeel
11:25
3236 8fc4 350
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaviajero viajero
dontexpecttofeel
11:21
7334 0564 350
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszydera szydera

September 20 2017

dontexpecttofeel
11:43
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaviajero viajero
dontexpecttofeel
11:41
9885 d127 350
Reposted fromcalifornia-love california-love
10:59
5550 71e2 350
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera

September 19 2017

dontexpecttofeel
18:56
3674 39f7 350
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
dontexpecttofeel
18:55
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaszydera szydera
18:55
1526 60a7 350
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
dontexpecttofeel
18:51
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaviajero viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl